Vi skyddar dina personuppgifter!

 

Har du hört talas om GDPR? Det står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom hela EU den 25 maj. GDPR ersätter tidigare lokala dataskyddslagar som exempelvis den svenska personuppgiftslagen.

Det är viktigt för oss på BNT att du som är vår kontaktperson på ditt företag känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi sparar hos oss.

Vårt mål är att skapa en så bra service som möjligt för våra återförsäljare. Vi behöver därför vissa personuppgifter kring våra kontaktpersoner bland annat för att hantera kundtjänstärenden, skapa order och fakturor, hantera och följa upp våra säljbesök, göra offerter eller tillhandahålla digitala tjänster som vår Chatt eller vår hemsida. 

Vi samlar in och hanterar följande uppgifter

  • Namn på våra kontaktpersoner

  • Kontaktpersoners arbetsadress

  • Kontaktpersonerns arbetstelefonnummer

  • Kontaktpersoners E-postadress

  • Personnummer endast i fall vår kund ej har bolag som är en juridisk person

  • Uppgifter om köp & historik

  • Information om avtal, sammarbetsform, köphistorik, orderunderlag etc

  • Uppgifter från interaktion med våra säljare och kundtjänst, såsom mailkorrespondens, offerter och mötesanteckningar

Så använder vi dina uppgifter

Kunder (vid bolag som ej är juridisk person) & Kontaktpersoner

Vi samlar in personuppgifter kring våra kontaktpersoner för att kunna erbjuda en smidig och välfungerande service till våra kunder, för att kunna leverera fullgod service och för att kunna förse dig som kund med relevant information. Uppgifterna används även för att kunna fakturera, erbjuda weborder, registrera order och leveranser samt för att förhindra bedrägerier och för att uppfylla bokföringslagens krav. Uppgifterna ligger till grund för interna marknads- och kundanalyser samt statistik och metodutveckling.

Leverantörer och samarbetspartners

Vi samlar in personuppgifter kring våra kontaktpersoner för att kunna förse partners med relevant information, förhindra bedrägerier och för att uppfylla bokföringslagens krav. Uppgifterna ligger även till grund för intern statistik och metodutveckling.

Så länge sparar vi dina uppgifter

Alla personuppgifter sparas så länge det finns ett behov att spara dem för det  användningsområde som de är insamlade för. Vid avslutat samarbete eller relation där alla transaktioner är avslutade eller insamlat användningsområde inte nyttjats på ett år raderas uppgifterna. Uppgifter som av juridiska skäl behöver lagras kan komma att sparas längre.

Så skyddar vi dina uppgifter

Vi säkerställer att behandlingen av dina uppgifter sker enligt gällande lag. Informationen hanteras uteslutande på säkra servrar  i Sverige hos oss eller hos avtalsbiträde där avtal för säker hantering av uppgifterna finns. Uppgifterna hanteras endast av behörig personal. Vi lämnar aldrig vidare eller säljer personuppgifter till tredje part. Personuppgifter kan endast komma att lämnas ut för att följa gällande lagkrav eller eventuella krav från myndigheter. 

Dina rättigheter

Den nya lagen innebär att du har ett antal rättigheter. Du har bland annat rätt att beställa ett registerutdrag över de personuppgifter vi sparat om dig.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om dina rättigheter eller hur vi hanterar dina personuppgifter så rekommenderar vi dig att eller kontakta vår kundtjänst på telefon +46 40 53 84 00. Du kan också maila oss på info@bntscandinavia.com

Du kan också läsa vår fullständiga integritetspolicy här:

b.n.t Scandinavia ab. Företagsvägen 14 Box 3, 232 21 Arlöv Sweden
Tel: +46 40 53 84 00 Fax: +46 40 53 84 01